registry reviver

Reparera, optimera och underhåll
ditt Windows-register säkert.

 • Reparera registerproblem snabbt
 • Optimera ditt Windows-register
 • Minska tiden det tar att starta er PC

Registry Reviver skannar ditt Windows-register för att hitta problem. Registry Reviver kan reparera, underhålla och optimera ditt register för att återställa optimal effektivitet hos det och din PC.

Bildgalleri

Återställer optimal prestanda
hos ditt register Restores optimum performance[[HTML_0]] to your registry

Registry Reviver använder patentskyddade algoritmer för att skanna ditt register för att hitta fel och säkert reparera dem. Dess Register Optimizer optimerar ditt registers organisation och struktur för att förbättra dess effektivitet.

Minimera PC-krascher och fel

Genom att reparera fel i ditt Windows-register kommer du att uppleva färre registerrelaterade systemfel, krascher och konflikter.

Minska starttiden

Startup Manager låter ditt snabbt och enkelt hantera vilka applikationer och tjänster du vill starta då datorn startas för att optimera starttiden och allmän PC-prestanda. Startup Manager allows you to quickly and easily manage which applications and services you want to launch at startup to optimize boot times and overall PC performance.

Säkert och enkelt att använda

Registry Reviver är otroligt enkel och snabb att använda och inkluderar säkerhetsfunktioner som automatisk säkerhetskopiering, återställningsfunktion, undantag och skapar systemåterställningspunkter. is unbelievably easy and quick to use and include security features like automatic backups, restore wizard, exclusions and creates system restore points.

Windows™ register

Vad är What is Windows™ Register?

Registret är en nyckelkomponent i operativsystemet Windows, till den grad att utan det kan Windows inte ens köras. När ny hårdvara eller mjukvara installeras i Windows lagras dess konfiguration i registret. Detta låter Windows komma åt den informationen senare, till exempel då Windows startas. The registry is a key component of the Windows operating system, so much so that without it, Windows would not run. When a new piece of hardware or software is installed, Windows stores its configuration in the registry. This allows Windows to retrieve that information later, such as at startup.

Då Windows startas läser den av konfigurationen i registret och vet vilka drivrutiner som behöver laddas, vilka inställningar som ska användas och vilka resurser som behöver allokeras för att utrustningen ska fungera. Eftersom den här informationen lagras i registret på hårddisken har Windows informationen tillgänglig varje gång systemet startas.

Registret finns dock inte bara för inställningar för operativsystemet: användarinställningar och applikationsinställningar lagras också i registret. När du ändrar din bakgrundsbild eller skärmsläckare lagras det i registret. När du stänger av Windows och sedan startar det igen senare finns dina inställningar tillgängliga och laddas automatiskt. Applikationsinställningar som vilken mapp du vill ladda ner filer till eller vilken din förinställda font i ordbehandlingsprogrammet är lagras också här. Som du kan se innehåller registret information som inte bara är väsentlig för operativsystemets användning utan är också avgörande för att låta dig skräddarsy Windows för dina personliga behov. As Windows starts it will read the configuration in the registry and know which drivers need to be loaded, which settings are to be applied, and which resources need to be allocated in order for the equipment to work. Because this information is stored in the registry on the hard drive, Windows has this information available each time it boots up.[[HTML_0]][[HTML_1]]The registry, however is not only for operating system settings: user preferences and application settings are also stored in the registry. When you change your desktop background or screen saver, these details are stored in the registry. When you shut down Windows then start it up again later, your preferences are made available and loaded automatically. Application settings such as which directory you would like to download files to, or what your default font is in a word processing program are stored here as well. As you can see, the registry contains information that is not only vital to the use of the operating system, but also essential in allowing you to customize Windows to your particular needs.

Fortsätt läsa Continue reading

Varför ska jag återställa mitt Register?

Med tiden med normal användning kommer din dators register att svälla och fyllas av föråldrade eller onödiga uppgifter. Detta gäller särskilt när mjukvara, drivrutiner och hårdvarukomponenter läggs till och tas bort från din dator. Over time and with normal use, your computer's registry will become bloated and filled with obsolete or unnecessary entries. This is especially true as software, drivers, and hardware components are added and removed from your computer.

Med så mycket som läggs till, tas bort och ändras kan ditt Windows-register bli fyllt av fel som tomma destinationer, övergivna referenser eller till och med förvanskningar. Ditt behov att rensa föråldrade registerinställningar eller reparera dina registerfel blir väsentliga för att försäkra dig om optimal prestanda hos din PC.

Fortsätt läsa Continue reading

Återfå maximal funktion och effektivitet i din PCs windowsregister!


systemkrav

300MHz eller högre processor | 256 MB RAM-minne | 22 MB hårddiskutrymme
 • registry reviver talar:
 • Bahasa Indonesia
 • Čeština
 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe

 • Ελληνικά
 • Български
 • Русский
 • ภาษาไทย
 • 한국어
 • 日本語
 • 台語
 • 中文

Certifierad av AppEsteem
ReviverSoft har åtagit sig att leverera säker och ren programvara. AppEsteems produktcertifiering bekräftar vårt engagemang för dig genom att säkerställa att produkten uppfyller strikta standarder och uppfyller de mest omfattande, konsumentskyddsinriktade riktlinjerna för mjukvaruindustrin.

Få all den programvara du behöver

Total PC Care är den ultimata lösningen för din dator.

Det inkluderar full tillgång till Registry Reviver och 7 andra kraftfulla, lätta att använda produkter som är utformade för att påskynda, skydda och underhålla datorn.

Få obegränsad tillgång, komplett vård och verkligen fantastiskt värde.

Läs mer
© 2018 Corel Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna. ReviverSoft är nu en del av Corel Corporation.
följ oss